سرو

هوالحق

سلام به رهگذراي بي صدا اميدوارم حالتون خوب باشه و هيچ غم و غصه و كسالتي نداشته باشين.01.gif

يه جمله از سهراب مينويسم واستون كه خيلي دوسش دارم:05.gif25.gif

((وسيع باش و تنها و سر به زير و سخت ... ))

واقعا بعضي شعراي سهراب به آدم احساس قدرت و رهايي و احساس سبكي ميده مثل يه پر در

امتداد نسيمي خنك البته اين نظر منه! نظر شمارو نميدونم!!!

ياد اين بيت از حافظ شيراز افتادم كه ميگه:

((زير بارند درختان كه تعلق دارند      اي خوشا سرو كه از بار غم آزاد آمد))35.gif

حتما ميدونين كه تعلق همون وابستگيه و وابستگي درخت ميوه ست و سرو هم كه ميوه نداره و آزاده

البته اينو يادتون نره كه وابستگي با دلبستگي فرق ميكنه.

بهر حال سرو باشين و ساده و مهربون و خدارو هرگز فراموش نكنين . از نظرهايي كه توي دلتون ميدين ممنون!!!20.gif

يا حق!01.gif

/ 0 نظر / 16 بازدید