ای کاشهای هميشگی

کاش ميشد هميشه گل باشيم ! در بهار بياييم در بهار بمانيم و در بهار بميريم... 25.gif

Image Hosted by hostedpictures.com image host

/ 3 نظر / 16 بازدید
goldoone

سلام اول !يعنی من اول شدم! آره راست ميگی کاش ميششششششد !

شيدا

ای کاش .... ای کاشها واقعيت داشتند!

hadi

سلام ذوم:::من دوم شد ای کاش در قفس هيچ کسی کرکس نباشد!!!!!!